ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ): Αιτήσεις για σπουδές και πρακτική άσκηση μέσω Erasmus+

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για σπουδές μέσω Erasmus+ για ολόκληρο το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος (Χειμερινό ΚΑΙ Εαρινό εξάμηνα) να καταθέσουν τις αιτήσεις τους την ερχόμενη εβδομάδα, μεταξύ 25 και 28 Φεβρουαρίου. Αυτό γιατί μέχρι τότε θα έχει προστεθεί στην επιλογή του πανεπιστημίου του Oviedo της Ισπανίας (μόνο αυτό προσφέρει συναφείς σπουδές) μία ακόμα επιλογή.

Σημειώνεται ότι ΚΑΙ οι ενδιαφερόμενοι για (μέχρι τρίμηνη) πρακτική άσκηση μέσω Erasmus+ για ΟΛΟ το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι και 28 Φεβρουαρίου.

Οι ακολουθητέες διαδικασίες βρίσκονται στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου, στον σύνδε-σμο “Διεθνείς Σχέσεις – Erasmus+“.

Από τον συντονιστή Erasmus+
Α. Ραφαηλίδης