Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

24

Jan 20

“Τα σχολεία πηγαίνουν πανεπιστήμιο”, 3 Μαρτίου – 10 Απριλίου 2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών την άνοιξη κάθε ακαδημαϊκού έτους διοργανώνει τη δραστηριότητα «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών» με τον τίτλο:

«Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο»

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές μας, να γνωρίσουν από κοντά το Πανεπιστήμιο και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους για τη διεύρυνση των γνώσεών τους και την ευαισθητοποίησή τους στο χώρο της έρευνας. Ταυτόχρονα, στόχος αυτής της ενέργειας είναι η επαφή και η γνωστοποίηση του έργου και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματός μας στο κοινωνικό σύνολο.

Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν, καλούμε τα Σχολεία της Περιφέρειάς μας να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους στις Ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της  Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας (στοιχεία επικοινωνίας: 2610 99 66 30 και 2610 96 90 46, e-mail: dee@upatras.gr).

Πρόγραμμα Δράσεων (pdf)

20

Jan 20

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών: Γαλλική Γλώσσα

 1. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου (20 Ιανουαρίου – 7 Φεβρουαρίου) 2020, οι ημέρες και ώρες κοινού είναι όπως παρακάτω:
  • Πέμπτη 09:30΄- 11:30΄
  • Τρίτη 09:30΄- 11:30΄
 2. Η Εξεταστέα Ύλη για παλιούς και νέους εξεταζόμενους φοιτητές έχει όπως παρακάτω:
  • Γαλλικά Ι: Méthode : Entre nous 1 : Unités 1 et 2
  • Γαλλικά ΙΙΙ: Méthode : Entre nous 2 : Unités 1 et 2
 3. Για οποιοδήποτε άλλο αίτημα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον Διδάσκοντα Ανδρέα Βελισσάριο.

Ο Διδάσκων
Ανδρέας Βελισσάριος

18

Jan 20

Ενημερωτική συνάντηση Erasmus για φοιτητες του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, ενόψει των Προσκλήσεων για υποβολή συμμετοχών στο Πρόγραμμα Erasmus/Κινητικότητες φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση για τους φοιτητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00-14:30, στο αμφιθέατρο ΚΕΣ 0.1 του πρ. Τμ. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού στο Κουκούλι.

Η ενημέρωση αφορά τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus 2020-2021.

18

Jan 20

Υποτροφίες της Αυστριακής Κυβέρνησης

H Αυστριακή Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες και διάφορα επιχορηγούμενα προγράμματα, τα οποία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην αυστριακή βάση δεδομένων: https://grants.at, σε γερμανική και αγγλική γλώσσα.

18

Jan 20

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση 2020-21

ONASSIS FOUNDATION

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ  

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

Γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει να δίνεις ευκαιρίες σε νέους. O Αριστοτέλης Ωνάσης ξεκίνησε έχοντας στις αποσκευές του ένα όραμα και κατέκτησε τον κόσμο. Γι’ αυτό και από το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση απελευθερώνει δυνάμεις, έχοντας προσφέρει περισσότερες από 7.000 υποτροφίες, και συνεχίζει. Στηρίζει με συνέπεια εκείνους που αριστεύουν, που επιθυμούν να διακριθούν στον τομέα τους και να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2020
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 37 13 054, -055, -056, -057 ή
μέσω e-mail στο scholarships@onassis.org

Δείτε τους όρους και προϋποθέσεις εδώ

Σπουδές στο εξωτερικό :: Σπουδές στην Ελλάδα


ONASSIS FOUNDATION SCHOLARSHIPS

APPLICATIONS FOR THE ACADEMIC YEAR 2020-21 ARE NOW OPEN

We know well what it means to give young people opportunities. Aristotle Onassis started very young with a vision in his luggage and conquered the world. That is why, ever since 1978, we release potential, having offered more than 7,000 scholarships. And we keep going. Through our scholarship programs, the Foundation constantly supports those who excel, who wish to distinguish themselves in their discipline and chase their dreams. 

Submission Deadline: 28 February 2020
Applications can only be submitted online. Should you require any assistance or if you have any further queries, please do not hesitate to contact us by telephone:
+30 210 37 13 054, -055, -056, -057 or by e-mail: scholarships@onassis.org

The announcement containing the terms and conditions is available here.

Studies in countries worldwide :: Studies in Greece

15

Jan 20

Εξειδίκευση Θεμάτων του Κανονισμού Εξετάσεων

 1. Οι εξεταζόμενοι, αλλά και οι επιτηρητές, οφείλουν να προσέρχονται στο χώρο της εξέτασης το αργότερο 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει ένας φοιτητής μέρος στην εξέταση είναι να έχει στην κατοχή του τη φοιτητική του ταυτότητα. Ο επιτηρητής οφείλει να ελέγχει τα στοιχεία κάθε εξεταζόμενου και να υπογράφει στην πρώτη σελίδα του γραπτού του.
 3. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται:
  • Το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα από εξεταζόμενους και επιτηρητές.
  • Η επικοινωνία μεταξύ εξεταζόμενων χωρίς άδεια των επιτηρητών.
  • Η αποχώρηση από την αίθουσα της εξέτασης και στη συνέχεια η επιστροφή κάποιου εξεταζόμενου.
 4. Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για οποιοδήποτε λόγο (επικοινωνία, ως χρονόμετρο, ως αριθμομηχανή κτλ). Πριν την έναρξη της εξέτασης, ο επιτηρητής οφείλει να υπενθυμίσει στους εξεταζόμενους να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους. Άρνηση κάποιου εξεταζόμενου να συμμορφωθεί με την υπόδειξη αυτή, αποτελεί αιτία μηδενισμού και αποκλεισμού του από την εξέταση. Κάθε χρήση κινητού τηλεφώνου στην διάρκεια της εξέτασης ανεξαρτήτως λόγου, λογίζεται ως αντιγραφή.
 5. Ο επιτηρητής έχει δικαίωμα και υποχρέωση να κάνει παρατηρήσεις σε όσους εξεταζόμενους δεν τηρούν τους κανόνες των εξετάσεων, να τους αλλάζει θέση σε περίπτωση υποτροπής και να αναφέρει στο διδάσκοντα τυχόν άρνηση συμμόρφωσης προς τις οδηγίες τους.
 6. Σε περίπτωση που ο επιτηρητής αντιληφθεί τυχόν προσπάθεια αντιγραφής ή εν γένει φαλκίδευσης της εξεταστικής διαδικασίας από οιονδήποτε εξεταζόμενο, οφείλει να αποκλείσει αμέσως τον εξεταζόμενο από τη συνέχεια της εξέτασης και να ενημερώσει τον εισηγητή του μαθήματος. Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου, κάθε προσπάθεια αντιγραφής πέραν του μηδενισμού, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

9

Jan 20

Εισαγωγή στην Πληροφορική: Εξέταση Εργαστηρίου

Στα έγγραφα της διαδικτυακής πλταφόρμας ασύγχρονης μάθησης eclass του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική αναρτήθηκαν οι εργαστηριακές ομάδες εξέτασης του μαθήματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή παράλειψη επικοινωνήστε με το διδάσκοντα (nikas@upatras.gr)

5

Jan 20

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ): Τουριστική Νομοθεσία (αναπληρώσεις)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, που παρακολουθούν το μάθημα “Τουριστική Νομοθεσία”, ότι οι αναπληρώσεις του ως άνω μαθήματος (δύο τρίωρα) θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημέρες και ώρες 1) Πέμπτη, 8.1.2020, ώρες : 9.00 – 9.45, 14.00 – 14.45 και 15.00 – 15.45 και 2) Παρασκευή, 9.1.2020, ώρες: 17.00-17.45, 18.00 – 18.45 και 19.00 – 19.45.

1 2 3 8