Εργαστηριακές Ομάδες Μαθήματος “Στατιστική Επιχειρήσεων”

Στο eclass του μαθήματος στη σελίδα “ομάδες χρηστών” θα βρείτε τις διαθέσιμες εργαστηριακές ομάδες του μαθήματος καθώς και που ανήκει ο καθένας.

Υπενθυμίζεται πώς η Ομάδα Α ( Δευτέρα, 9.00-11.00) δε θα λειτουργήσει και οι φοιτητές που τη δήλωσαν θα ενσωματωθούν στην Ομάδα ΣΤ (Πέμπτη, 9.00-11.00).