Σύμβουλος Σπουδών

Η συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν.4009/2001 και το άρθρο 45 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστήμιου Πατρών (ΦΕΚ Τεύχος Β 3899_25.10.2019) αποφάσισε την εφαρμογή του Θεσμού του Συμβούλου Σπουδών στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Σκοπός της εισαγωγής του θεσμού του Συμβούλου Σπουδών είναι η βελτίωση του επιπέδου σπουδών με προσφορά υπεύθυνου συμβουλευτικού έργου, και σε προσωπικό επίπεδο, προς τους προπτυχιακούς φοιτητές. Το συμβουλευτικό έργο αφορά τη γενική περίπτωση καθοδήγησης των φοιτητών ως προς το ρυθμό επιλογής και παρακολούθησης μαθημάτων, καθώς και ειδικότερα θέματα όπως ενημέρωση- υποστήριξη για την μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για υποτροφίες, μεταπτυχιακές σπουδές, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια.

Για τους/τις φοιτητές/τριες που εγγράγηκαν στο στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (πρωτοετείς φοιτητές) ως Σύμβουλος Σπουδών αναλαμβάνει ο Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Νίκας:

Για τους/τις φοιτητές/τριες που εγγράγηκαν στο στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (δευτεροετείς φοιτητές) ως Σύμβουλος Σπουδών αναλαμβάνει η Επίκουρη Καθηγήτρια Ιουλία Πουλάκη: