Ανανέωση Εγγραφής Εαρινού Εξαμήνου

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την ανανέωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο στο https://progress.upatras.gr.

Η περίοδος ανανέωσης εγγραφών είναι από 17/02/2020 έως και τη λήξη των δηλώσεων