Πρόγραμμα Κατακτηρίων Εξετάσεων

Σας γνωρίζουμε ότι η εξέταση των μαθημάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθούν στις κάτωθι ημέρες και ώρες.

  1. Πέμπτη 10-12-2020 και ώρα 12:00μ.μ. – 2:00 μ.μ.  «Στατιστική Επιχειρήσεων»
  2. Παρασκευή 11-12-2020  και ώρα 9:00 π.μ. – 11:00 π.μ. «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»
  3. Παρασκευή 11-12-2020 και ώρα 12:00 μ.μ. – 2:00 μ.μ. «Εισαγωγή στον Τουρισμό και Τουριστική Γεωγραφία»