7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης Δήμου Βύρωνα

Σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με το Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Βύρωνα στο τηλέφωνο 210-7609342.


Έγγραφο πρόσκλησης