Συμπληρωματική/Διορθωτική Δήλωση Μαθημάτων

Η ηλεκτρονική γραμματεία του Πανεπιστημίου Πατρών θα δεχθεί διορθωτικές-συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από

Τετάρτη 11/11/2020 έως 17/11/2020.