Εισαγωγή στην Πληροφορική: Αναβολή & Αναπλήρωση Μαθήματος

Η διδασκαλία των εργαστηριακών ομάδων Α & Β (Δευτέρα 11.00-12.00 και 12.00-13.00) δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου (Α Ομάδα: 17.00-18.00 & Β’ Ομάδα: 18.00-19.00 στην αίθουσα ΚΕΣ 0.1)

Την Δευτέρα 23.12.2019 δεν θα πραγματοποιηθούν οι ώρες του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος (Ομάδες 01, 02 & 03).

Η αναπλήρωση των ωρών θα γίνουν ως εξής:
Ομάδα 01: Τρίτη, 17.12.2019 ώρα 09:00-9:45
Ομάδα 02: Δευτέρα, 16.12.2019 ώρα 11:00-11:45
Ομάδα 03: Δευτέρα, 16.12.2019 ώρα 12:00-12:45