Αναβολή του μαθήματος Εισαγωγή στον Τουρισμό και Τουριστική Γεωγραφία

Το μάθημα Εισαγωγή στον Τουρισμό και Τουριστική Γεωγραφία της Πέμπτης 12/12/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί.