Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών: Αναβολή & Αναπλήρωση Φροντιστηρίου

Η διδασκαλία του φροντιστηριακού μαθήματος Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών
δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17.00-19.00.