[Ορθή Επανάληψη] Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

* Αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας των μαθημάτων:

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (Β’ Εξάμηνο)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Β’ Εξάμηνο)
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Η’ Εξάμηνο)