Χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου και διδακτορικής έρευνας 2021-2022 Ι.Κ.Υ. και Βρετανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα

Σας ενημερώνουμε ότι θα χορηγηθούν 44 υποτροφίες διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων και ειδικότερα (α) 14 υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master και (β) 30 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.

Στο συνημμένο ΦΕΚ δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τα κριτήρια επιλογής.

Συννημένα Αρχεία:

ΦΕΚ Β5824/14.12.2021