ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Δια του παρόντος ανακοινώνονται υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, τις οποίες
χορηγεί το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου για προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές.
Τυχόν ενδιαφερόμενοι δύνανται να εγγραφούν μέσω του ιστότοπου
https://admission.study-in-egypt.gov.eg
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέσω της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Ελλάδα είναι
η 1η Σεπτεμβρίου 2023.
Περαιτέρω πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες
πέραν αυτών που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα.