ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ-ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ « ΔΙΟΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΩΣ ΠΡΟΣΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι:

 1. Στο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 85/2022 (A’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» θεσμοθετούνται στον τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας» στον Κλάδο «ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού» οι παρακάτω ειδικότητες στις οποίες ορίζεται ως προσόν διορισμού, μεταξύ άλλων και το πτυχίο «Διοίκηση Τουρισμού»:
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (περ. 2) (σε περίπτωση που ο φορέας ζητεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, τον περιορισμό των αποδεκτών τίτλων, σε πτυχία ή διπλώματα ιδίως διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 1. Στο ίδιο Π.Δ. καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω ειδικότητες με προσόν διορισμού «πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής»:
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (περ. 1)
 • ΠΕ ΔΙΕΚΠΑΙΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 • ΠΕ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
 • ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (τα προβλεπόμενα προσόντα του κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
 • ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (και πρόσθετο προσόν η απαιτούμενη άδεια οδήγησης)
 • ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (και πρόσθετο προσόν αυτοτελή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Εγκληματολογία)
 • ΠΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (και πρόσθετο προσόν αυτοτελή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη Μετεωρολογία).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, Καθηγητής