Υποτροφίες του κρατικού Πανεπιστημίου Ερεβάν της Αρμενίας, ακαδημαϊκούέτους 2023-2024

Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών τις οποίες χορηγεί το Κρατικό
Πανεπιστήμιο του Ερεβάν (Yerevan State University) σε ξένους φοιτητές, αγγλόφωνων
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι
υποτροφίες καλύπτουν είτε ολόκληρο, είτε μέρος (έως το 60%) του κόστους των διδάκτρων
καθώς και τη διαμονή στις εστίες του Πανεπιστημίου.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foreignstudent@ysu.am το χρονικό
διάστημα 20 Ιουνίου έως 15 Αυγούστου.
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες
πέραν αυτών που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα.