Κατάθεση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο “Νημερτής”

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της ορκωμοσίας σας, θα πρέπει να καταθέσετε την εργασίας σας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Νημερτής” (nemertes.library.upratras.gr).

Όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. ΔΕΝ χρειάζεται να στείλετε κάποιο cd ή έντυπο και ΔΕΝ χρειάζεται να καλέσετε για επιβεβαίωση.

Οι οδηγίες για την κατάθεση βρίσκονται αναλυτικά εδώ: https://library.upatras.gr/nemertes#deposit

ΠΡΟΣΟΧΗ στη χρήση των κεφαλαίων και στη σωστή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων με βάση τους κανόνες. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες και υπάρχουν λάθη και παραλείψεις, η υποβολή θα απορριφθεί.

Αφού ολοκληρώσετε την υποβολή, θα πρέπει να ελέγχετε το μέιλ κατάθεσης (ιδρυματικό –@upatras.gr ή @upnet.gr). Εάν η υποβολή έγινε σωστά, θα σας αποσταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου. Διαφορετικά, θα σας έχετε λάβει μήνυμα στο ιδρυματικό σας μέιλ για την απόρριψη και τους λόγους αυτής. Προχωρήστε σε διορθώσεις ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Η αποστολή γίνεται αυστηρά και μόνο στο mail με το οποίο συνδεθήκατε (ιδρυματικό). Προωθήστε μας το μήνυμα με τον αριθμό πρωτοκόλλου ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος για την ορκωμοσία σας.