Υποτροφίες της Κροατικής Κυβέρνησης για Έλληνες πολίτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας μέσω του Agency for Mobility and EU Programmes χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο διμερών προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών.

Συγκεκριμένα η Κροατική πλευρά προσφέρει:
Δύο (2) υποτροφίες, διάρκειας 10 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές/ έρευνα Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις διάφορες υποτροφίες στα site:

Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia
Agency for Mobility and EU Programmes

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για τις αιτήσεις εγγραφών από τους
ενδιαφερόμενους, ηλεκτρονικά, λήγει πριν την 14η Μαΐου 2021 (οι αιτήσεις βρίσκονται και στις επίσημες ιστοσελίδες του Κροατικού Υπουργείου Παιδείας: Ministry of Science and Education of the
Republic of Croatia
ή στις επίσημες ιστοσελίδες του οργανισμού Κινητικότητας: Agency for Mobility and EU Programmes) ή μπορείτε , απευθείας, να επισκεφθείτε το σύνδεσμο:

http://www.mobilnost.hr/scholarship_application

Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν για την επιλογή D – postdoctoral studies, research (1-10 months) ή C2 – partial PhD studies (up to 12 months).
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 12 – 05- 2021 προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

Επισυναπτόμενα:

Το έγγραφο των Υποτροφιών σε μορφή pdf 

Call for applications in pdf form