Διορθωτική Περίοδος δηλώσεων μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ’ αριθ. 8/20.4.2021 Έκτακτη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού αποφασίστηκε άνοιγμα του Συστήματος (ηλεκτρονική γραμματεία) για τη διορθωτική δήλωση των μαθημάτων για το χρονικό διάστημα από

22.4.2021 έως και 28.4.2021

Παρακαλούνται οι φοιτητές όπως εγκαίρως ολοκληρώσουν τις δηλώσεις των μαθημάτων τους.