Υποτροφίες Ρουμανίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα  σχετικά με “ Υποτροφίες Ρουμανίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 ”

Με εκτίμηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

τηλ: 210-344 2321

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΥΝ.-1