ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ): Τουριστική Νομοθεσία (αναπληρώσεις)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, που παρακολουθούν το μάθημα “Τουριστική Νομοθεσία”, ότι οι αναπληρώσεις του ως άνω μαθήματος (δύο τρίωρα) θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημέρες και ώρες 1) Πέμπτη, 8.1.2020, ώρες : 9.00 – 9.45, 14.00 – 14.45 και 15.00 – 15.45 και 2) Παρασκευή, 9.1.2020, ώρες: 17.00-17.45, 18.00 – 18.45 και 19.00 – 19.45.