Εισαγωγή στην Πληροφορική: Εξέταση Εργαστηρίου

Στα έγγραφα της διαδικτυακής πλταφόρμας ασύγχρονης μάθησης eclass του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική αναρτήθηκαν οι εργαστηριακές ομάδες εξέτασης του μαθήματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή παράλειψη επικοινωνήστε με το διδάσκοντα (nikas@upatras.gr)