ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΠΣ Τουριστικών Επιχειρήσεων (πρώην ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)