ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΠΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (πρώην ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)