Πρόγραμμα ΙΚΥ/ Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς 2023-2024

 Ενημέρωση αναφορικά με το πρόγραμμα του ΙΚΥ που αφορά σε συμμετοχή ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς για το ακαδ. έτος 2023-2024.

  1. Πρόσκληση του προγράμματος
  2. Έντυπο αίτησης
  3. Ανακοίνωση

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες με σκοπό την ενημέρωση  των δυνητικά ενδιαφερόμενων.