ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Αιτήσεις για την Ορκωμοσία της 4ης Αυγούστου 2023 Προπτυχιακών Φοιτητών Τμ. Διοίκησης Τουρισμού

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις, για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος με εξεταστική περίοδο ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστη-μίου Πατρών,  να υποβάλλουν την αίτησή τους από 22-06-2023 έως και 07-07-2023 χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/ «Αίτηση Ορκωμοσίας» και να επισυνάψουν συμπληρωμένα:

  1. Αίτηση ορκωμοσίας
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
  3. Αίτηση εγγραφής στο δίκτυο αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών (προαιρετικό)
  4. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης η οποία εκδίδεται μέσω της εφαρμογής www.gov.gr, και ειδικότερα από το σύνδεσμο: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET και θα δηλώνει ότι δεν έχει καμία εκκρεμότητα με:
  • τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών για σίτιση ή στέγαση και
  • τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών (Κεντρική Βιβλιοθήκη Παν/μίου Πατρών με έδρα το Ρίο, Βιβλιοθήκη στο Κουκούλι και Βιβλιοθήκη Μεσολογγίου) για βιβλία

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να προσκομιστεί στη Γραμματεία η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Στην περίπτωση που έχετε απωλέσει την ακαδημαϊκή ταυτότητα το δηλώνετε στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ορκωμοσίας φοιτητών ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της προθεσμίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Η ορκωμοσία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών στο Ρίον.

Οδηγίες θα λάβετε από τους χάρτες της Google, πληκτρολογώντας «Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστημιούπολη Πατρών 265 04».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Π.

 Ιστοσελίδα Συνεδριακού: http://www.confer.upatras.gr/index.php