Πρόγραμμα διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων

Πρόγραμμα διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων, προς ενημέρωση των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις:

– Πέμπτη 08-12-2022 και ώρα 12:00 μ.μ. – 14:00 μ.μ.  «Στατιστική Επιχειρήσεων».

– Παρασκευή 09-12-2022 και ώρα 9:00 π.μ.–11:00 π.μ. «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».

– Παρασκευή 09-12-2022 και ώρα 12:00 μ.μ.–14:00 μ.μ. «Εισαγωγή στον Τουρισμό και Τουριστική Γεωγραφία».