Προκήρυξη Υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο Ισραήλ

Παρέχονται υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας) για σπουδές στο
Ισραήλ το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσονται :

2 υποτροφίες για εκμάθηση Εβραϊκών ή Αραβικών (διάρκειας 1 μήνα) και,

2 υποτροφίες για Έρευνα / Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό / Μεταδιδακτορικό (διάρκειας 8
μηνών).


Διαβάστε αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, το τι
περιλαμβάνουν οι υποτροφίες, καθώς και περαιτέρω οδηγίες και αιτήσεις.
Προκήρυξη Υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους (embassies.gov.il)

Υποβολή αιτήσεων έως 10 Ιανουαρίου 2023 στην διεύθυνση:
Πρεσβεία Ισραήλ (Ακαδημαϊκό Τμήμα)
Μαραθωνοδρόμων 1, Π. Ψυχικό
15452 Αθήνα


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ