Δηλώσεις Μαθημάτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

    Οι δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ θα γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, στον ιστότοπο https://progress.upatras.gr/  από Τετάρτη 23/11/2022 έως και την Κυριακή 4/12/2022 ώρα 23:59.

    Για τη δήλωση μαθημάτων απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password) ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο ΠΜΣ για τις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.