Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2022