Προγράμμα Erasmus+ ΚΑ131 κινητικότητα για Σπουδές/Πρακτική Άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131 κινητικότητα για Σπουδές/Πρακτική Άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων διοργανώνει online παρουσίαση μέσω zoom την Παρασκευή 25.02.2022 (11:00-13:00) για την ενημέρωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.  Συμμετέχουν και μέλη του ESN UOPA.

Σύνδεση στο zoom, με κλικ στο ακόλουθο:  Erasmus+ KA131 Σπουδές/Πρακτική Άσκηση, ακαδ.έτους 2022-2023

Meeting ID: 933 0370 9683, Passcode: 926816

Στοιχεία επικοινωνίας στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:

Erasmus+ ΚΑ131 δράση “εξερχόμενη κινητικότητα για Σπουδές”
Υπεύθυνη: κα Γκέλυ Παυλοπούλου
τηλ.: 2610-996610, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr

Erasmus+ ΚΑ131 δράση “εξερχόμενη κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση”
Υπεύθυνη: κα Πολυξένη Χριστιά
τηλ.: 2610-969036, e-mail: llp.placements@upatras.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι:
Κινητικότητα για Σπουδές
Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση
IKY – Εθνική Μονάδα Συντονισμού