Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Διερμηνείας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Βρείτε εδώ την προκήρυξη θέσεων για την ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας από 16 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2021.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ.