Δήλωση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.


Οι δηλώσεις των προπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από

22 Μαρτίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2021

μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας στην διεύθυνση:

https://progress.upatras.gr

Οι φοιτητές προ της δήλωσης των μαθημάτων τους, θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στην εγγραφή τους στο progress.  

Φοιτητές που βρίσκονται στο Β΄εξάμηνο θα δηλώσουν αποκλειστικά τα μαθήματα του Β΄εξαμήνου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τους.

Φοιτητές που βρίσκονται στο Δ΄εξάμηνο θα δηλώσουν τα μαθήματα του Δ΄εξαμήνου καθώς και τα οφειλόμενα από το Β΄εξάμηνο, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τους.

Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων επόμενου διδακτικού εξαμήνου από αυτό που βρίσκεται ο φοιτητής.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην δήλωση μαθημάτων  οι φοιτητές επικοινωνούν με το itdesk@upatras.gr, μόνο με το e-mail που τους έχει δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Οι φοιτητές που υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων, καταχωρούνται αυτόματα στα βαθμολόγια των αντίστοιχων μαθημάτων και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτών, που διενεργούνται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Επίσης με την δήλωση μαθημάτων αποκτούν το δικαίωμα λήψης συγγραμμάτων (των δηλωθέντων μαθημάτων) από τον “ΕΥΔΟΞΟ”.