Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’).

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, στην υπ’ αριθμ. 24/27-10-2023 Έκτακτη Συνεδρίαση της, ενέκρινε την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων μέσω προκήρυξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στο γνωστικό αντικείμενο: «Ειδικά Θέματα Διοίκησης στον Τουρισμό» για την διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων:

  1. Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Πρακτορείων, Κωδ. Μαθ. TMG 4.2C, 3 ώρες θεωρία, (Μερική Απασχόληση),
  2. Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών, Κωδ. Μαθ. TMG 6.1C, 3 ώρες θεωρία, (Μερική Απασχόληση).

Η ανάρτηση των δικαιολογητικών θα γίνει εδώ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Συνημμένα θα δείτε την προκήρυξη.