Αναθέσεις Μαθημάτων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής [πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας] για το ακ. έτος 2023-24