Παράταση υποβολής ανανέωσης εγγραφής και δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για τους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Πάτρας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Σας ενημερώνουμε ότι, η δικτυακή πύλη για ανανέωση εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα ανοίξει εκ νέου από την Πέμπτη 27-04-2023 και θα παραμείνει ανοικτή έως και την Πέμπτη 18-05-2023 και ώρα 23:59

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑΣ) (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας): μέσω της ιστοσελίδας [https://e-students.teiwest.gr], για τους φοιτητές/τριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2018 και προγενέστερα. 

Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φοιτητές/τριες μπορούν να προβούν σε τροποποίηση της δήλωσής τους.

Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από την εγγραφή του κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα e-class η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://e-students.teiwest.gr αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το συγκεκριμένο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (εαρινό και επαναληπτική εξεταστική).

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων αυτή πρέπει  να εκτυπωθεί υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές/τριες, προκειμένου να προσκομισθεί στην περίπτωση που αυτή ζητηθεί.

Μετά την Πέμπτη 18-05-2023 και ώρα 23:59 το σύστημα θα κλειδωθεί και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων ή τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας δήλωσης.

Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια αντιμετωπίσει πρόβλημα με την κατάθεση δήλωσης των μαθημάτων του/της θα επικοινωνεί με email στη Γραμματεία στο tourismsecr@upatras.gr