Ημερίδα Παρουσίασης του ΚΕΔΙΜΑ Πανεπιστημίου Πατρών

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει Ημερίδα για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (MIS 5161689).

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με τη συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπροσώπων άλλων αντίστοιχων πανεπιστημιακών κέντρων.

Φόρμα εγγραφής:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WKtSWtBCtEuz_HE91oItIGFZlkMvSg5Do8SWOY6ZCYxUMk5FSDJRV1dTUzkwNEJDVlBYV0xITkNIQS4u

Πρόγραμμα και αφίσα:

https://drive.google.com/drive/folders/1v5-pmI8boVjI2Hs48S_k4jCmTCgO43xR?usp=sharing