Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων».

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων» στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, παραμένει ανοικτό από την Τρίτη 20/9/2022 μέχρι και την Παρασκευή 30/9/2022.