Νέα προθεσμία ανανέωσης εγγραφής & δηλώσεων μαθημάτων ΠΠΣ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού _Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι, η διαδικτυακή πύλη για ανανέωση εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-24, θα ανοίξει εκ νέου από την Τρίτη 16-04-2024 και θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 31-05-2024 και ώρα 23:59 μ.μ..

Η ανανέωση εγγραφής και οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στο https://progress.upatras.gr και όχι στο e-class. Όταν ολοκληρωθεί η δήλωση μαθημάτων σας, ελέγχετε ότι έχει πραγματοποιηθεί σωστά και έχουν δηλωθεί ορθά όλα τα μαθήματα. Αυτό γίνεται στο https://progress.upatras.gr και στη συνέχεια επιλέγετε «Ακαδημαϊκό Έργο».

Χωρίς δήλωση μαθημάτων δεν μπορείτε να συμμετέχετε στην εξεταστική.