Ενημέρωση λειτουργίας νέου ιστοτόπου του Κέντρου Ψυχολογικής και ΣυμβουλευτικήςΥποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σας ενημερώνουμε ότι, δημιουργήθηκε και λειτουργεί o νέος ιστότοπος του Κέντρου Ψυχολογικής
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών, διαθέσιμος στη διεύθυνση
https://mentalcare.upatras.gr/.
Η λειτουργία του παλαιού ιστοτόπου της Κοινωνικής Μέριμνας (https://socialwelfare.upatras.gr/)
διεκόπη.
Συνεπώς, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται μέσω εφαρμογής στο νέο ιστότοπο.