Εργαστήρια Τουριστικών Επιχειρήσεων [πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας] για το εαρινό εξάμηνο 2022-23

Ανάθεση σε Διδακτικό Προσωπικό της καθοδήγησης των φοιτητών καθώς και την εξέταση των κάτωθι εργαστηριακών μαθημάτων:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ- ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ -ΝΟΤΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

Τα υπόλοιπα εργαστήρια του εαρινού εξαμήνου προσφέρονται στα αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού