Εργαστήρια Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής [πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας] για το Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2022-23

Ανάθεση σε Διδακτικό Προσωπικό της καθοδήγησης των φοιτητών καθώς και την εξέταση των κάτωθι εργαστηριακών μαθημάτων:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΑΡΥΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΠΑΧΗΣ ΣΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ – ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ- ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τους Διδάσκοντες μέσω του eclass των αντίστοιχων μαθημάτων