ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για επιτυχόντες μετεγγραφής

Οσοι επιτυχόντες δεν έχουν προλάβει να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής στην εφαρμογή του Πανεπιστημίου Πατρών, http://eggrafes.upatras.gr, σας ενημερώνουμε ότι από το Ψηφιακό Άλμα η εφαρμογή έχει ανοίξει εκ νέου και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας.

Όσα Τμήματα έχουν επιτυχόντες που δεν υπέβαλλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (πέραν της κατάθεσης δικαιολογητικών), παρακαλούνται να αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματός τους και να ειδοποιήσουν τους επιτυχόντες με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να προβούν στις σχετικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι για να εισέλθουν στη πλατφόρμα οι επιτυχόντες  θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ (ελλ. Χαρακτήρες Κεφαλαία) καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου που τους έχει δοθεί. Παρακαλείστε να διορθώσετε το πατρώνυμο κατά τη επεξεργασία των εγγραφών. Οι  φοιτητές/τριες που είχαν  εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους από την πλατφόρμα, θα πρέπει η εγγραφή τους να ολοκληρωθεί από τη Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος.

Επιπλέον των κατατιθέμενων δικαιολογητικών, στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται και να αναρτήσουν αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

  1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
  4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων και τη διαγραφή των επιτυχόντων από το Τμήμα προέλευσης, οι Γραμματείες οριστικοποιούν την αίτηση, εγκρίνουν την εγγραφή και προβαίνουν στη δημιουργία χρήστη και διαπιστευτηρίων, χωρίς τη σχετική εκτύπωση.