Ενημερωτική συνάντηση Erasmus για φοιτητες του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, ενόψει των Προσκλήσεων για υποβολή συμμετοχών στο Πρόγραμμα Erasmus/Κινητικότητες φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση για τους φοιτητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00-14:30, στο αμφιθέατρο ΚΕΣ 0.1 του πρ. Τμ. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού στο Κουκούλι.

Η ενημέρωση αφορά τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus 2020-2021.