Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών: Γαλλική Γλώσσα

 1. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου (20 Ιανουαρίου – 7 Φεβρουαρίου) 2020, οι ημέρες και ώρες κοινού είναι όπως παρακάτω:
  • Πέμπτη 09:30΄- 11:30΄
  • Τρίτη 09:30΄- 11:30΄
 2. Η Εξεταστέα Ύλη για παλιούς και νέους εξεταζόμενους φοιτητές έχει όπως παρακάτω:
  • Γαλλικά Ι: Méthode : Entre nous 1 : Unités 1 et 2
  • Γαλλικά ΙΙΙ: Méthode : Entre nous 2 : Unités 1 et 2
 3. Για οποιοδήποτε άλλο αίτημα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον Διδάσκοντα Ανδρέα Βελισσάριο.

Ο Διδάσκων
Ανδρέας Βελισσάριος