Εισαγωγή στην Πληροφορική

Το εργαστήριο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική» περιλαμβάνει τις ακόλουθες οκτώ εργαστηριακές ομάδες:

  • Δευτέρα 15.00 – 16.00
  • Δευτέρα 16.00 – 17.00
  • Τρίτη 10.00 – 11.00
  • Τρίτη 11.00 – 12.00
  • Τρίτη 12.00 – 13.00
  • Τρίτη 13.00 – 14.00
  • Τρίτη 14.00 – 15.00
  • Τρίτη 15.00 – 16.00

Κάθε φοιτητής – φοιτήτρια θα πρέπει να εγγραφεί σε μία από αυτές τις ομάδες, στην πλατφόρμα e-class, στη διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/TMG104, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των φοιτητών – φοιτητριών του Α έτους στο Πανεπιστήμιο και έχουν πάρει όλοι – όλες κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος.

Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη, ώρες 15.00 – 16.00 (υποχρεωτική η παρουσία ΟΛΩΝ των φοιτητών – φοιτητριών), αμέσως μετά τη θεωρία του μαθήματος, στην αίθουσα ΔΤ0.2, και στις ομάδες που προαναφέρθηκαν, στην αίθουσα ΔΤ1.1. Κάθε φοιτητής – φοιτήτρια θα παρακολουθεί το εργαστήριο της Τετάρτης και το εργαστήριο της ομάδας στην οποία ανήκει.