Αναβολή διάλεξης μαθήματος

Η διάλεξη της Πέμπτης 14.10.2021 του μαθήματος Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Τουριστική Γεωγραφία δε θα πραγματοποιηθεί. Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί από τη διδάσκουσα.