Εισαγωγή στην Πληροφορική: Αναπλήρωση Μαθήματος

Η αναπλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος (18/11/2019)  Εισαγωγή στην Πληροφορική για τις ομάδες 01, 02 και 03 θα γίνει την Δευτέρα,  02/12/2019 ως εξής:

Ομάδα 01, 13:00-15:00
Ομάδα 02, 15:00-17:00
Ομάδα 03, 17:00-19:00