Σχετικά με τους επιτυχόντες μετεγγραφής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Οι επιτυχόντες μετεγγραφής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους στην Γραμματεία από  Τετάρτη 27 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2019, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και ταυτοποίησης στοιχείων των φοιτητών και να εγγραφούν στο τμήμα.