Διαχείριση Δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Λόγω των ειδικών συνθηκών που εξακολουθούν να ισχύουν, εξαιτίας της πανδημίας, ο ΟΑΣΑ σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ και την εταιρεία υλοποίησης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, προσπαθώντας να εναρμονιστεί με την προσπάθεια που καταβάλλεται για τη λήψη μέτρων προστασίας των πολιτών, αλλά και για να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των φοιτητών και η διασφάλιση παροχής του δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου, προχώρησαν στην προσαρμογή τόσο του τρόπου έκδοσης προσωποποιημένων καρτών σε νέους φοιτητές ΑΕΙ όσο και της δυνατότητας επέκτασης ισχύος του δικαιώματος στους κατόχους προσωποποιημένων καρτών με φοιτητικά χαρακτηριστικά. Με την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αναφέρονται στη συνέχεια, ελαχιστοποιείται η μαζική προσέλευση των δικαιούχων στα εκδοτήρια των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.

 1. Έκδοση νέων προσωποποιημένων καρτών σε φοιτητές ΑΕΙ

Η ρύθμιση αφορά υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής η οποία είναι ενσωματωμένη στον ιστότοπο https://www.oasa.gr/ath-ena-card/.    

Ο δικαιούχος φοιτητής:

 • Επιλέγει «ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για την έκδοση της κάρτας σας»
 • Επιλέγει «Υποβολή αίτησης» ΑΤΗΕΝΑCard και συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης έκδοσης προσωποποιημένης κάρτας με φοιτητικό προφίλ
 • Στο πεδίο «Κατηγορία δικαιούχου», επιλέγει «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)». Μόλις επιλέξει την παραπάνω κατηγορία προβάλλεται το νέο πεδίο «Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας» όπου ο δικαιούχος πρέπει να καταχωρίσει τον αντίστοιχο αριθμό.
 • Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητα πεδίων, «ανεβάζει» φωτογραφία προσώπου και εικόνα του εγγράφου πιστοποίησης της φοιτητικής ιδιότητας (ακαδημαϊκή ταυτότητα) και επιλέγει «Αποθήκευση» για την αποστολή της αίτησης.

Μετά την υποβολή της αίτησης και αφού ελεγχθούν τα σχετικά δικαιολογητικά από τους χειριστές της εφαρμογής, ακολουθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης προσωποποιημένης κάρτας με φοιτητικό προφίλ. Εν συνεχεία η κάρτα εμφακελώνεται και αποστέλλεται στον δικαιούχο με ταχυδρομική-συστημένη αποστολή.

 1. Επέκταση ισχύος προσωποποιημένων καρτών σε φοιτητές ΑΕΙ

Η ρύθμιση αφορά την επέκταση ισχύος του προφίλ φοιτητικής ιδιότητας στους κατόχους προσωποποιημένων ΑΤΗΕΝΑCard, η οποία είναι ενσωματωμένη στον ιστότοπο https://www.oasa.gr/ath-ena-card/. Ο δικαιούχος φοιτητής και κάτοχος της κάρτας:

Α’ Βήμα: μέσω του

 • Επιλέγει «Οηline Αγορά – Επαναφόρτιση / Τραπεζικό Σύστημα».
 • Συνδέεται με το λογαριασμό του συμπληρώνοντας τα πεδία στο αναδυόμενο παράθυρο και επιλέγει «Είσοδος».
 • Μετά την επιτυχή σύνδεση στον λογαριασμό, επιλέγει «Χρήστης» > «Διαχείριση Χρήστη» / «Λογαριασμού».
 • Στην σελίδα «Διαχείριση Λογαριασμού», επιλέγει «Έλεγχος» (δίπλα στο πεδίο «Επέκταση Προφίλ»).
 • Καταχωρίζει τα στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία και επιλέγει «Υποβολή».
 • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται μήνυμα το οποίο ενημερώνει τον κάτοχο ότι για να ολοκληρωθεί η επέκταση προφίλ, πρέπει να επισκεφθεί έναν αυτόματο πωλητή προϊόντων ηλεκτρονικού εισιτηρίου (ΑΜΕΚ), ώστε να ολοκληρώσει τη διαδικασία επέκτασης του δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης.

Β’ Βήμα: στον αυτόματο πωλητή προϊόντων ηλεκτρονικού εισιτηρίου (ΑΜΕΚ)

 • Στο ΑΜΕΚ, ο κάτοχος τοποθετεί την κάρτα του στον αναγνώστη και επιλέγει το μενού «Επέκταση προφίλ» και προβάλλονται οι πληροφορίες της κάρτας.
 • Επιλέγει το εικονίδιο «πληκτρολόγιο» δίπλα στο πεδίο ΑΜΚΛ και καταχωρεί τον ΑΜΚΑ.
 • Με αντίστοιχη διαδικασία καταχωρίζει το ΡΙΝ.
 • Συμπληρώνει ΑΜΚΑ/ΡΙΝ και επιλέγει «Έλεγχος προφίλ».
 • Προβάλλεται η νέα ημερομηνία λήξης (εφόσον ο κάτοχος δικαιούται επέκταση προφίλ).
 • Επιλέγει «Ενημέρωση».
 • Δεν απομακρύνει την κάρτα από τον αναγνώστη έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία και προβληθεί στην οθόνη το ενημερωτικό μήνυμα: «Επιτυχής ενημέρωση ημερομηνίας λήξης». «Αφαιρέστε την κάρτα».

Η επέκταση του δικαιώματος θα τίθεται έως την 30ης Σεπτεμβρίου 2022-λήξη τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ενώ η ισχύς του φοιτητικού δικαιώματος ελέγχεται και πιστοποιείται από την ΕΔΥΤΕ και το δικαίωμα αποδίδεται στον φοιτητή εφ’ όσον διαπιστωθεί η ισχύς του.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις είναι ήδη διαθέσιμες για τους δικαιούχους φοιτητές ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία περιγράφεται στον οδηγό που βρίσκεται στην ιστοσελίδα ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) στη διαδρομή «ΑΡΧΙΚΗ» ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ» «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» FAQS και συγκεκριμένα στην κατηγορία Δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου ή Δωρεάν μετακίνησης, στο ερώτημα “Είμαι Φοιτητής. Τι πρέπει να κάνω;” Τέλος, παράλληλα παραμένει σε ισχύ και η διαδικασία προσέλευσης του φοιτητή σε ένα από τα εκδοτήρια που λειτουργούν σε σταθμούς του Μετρό, για την έκδοση νέας προσωποποιημένης κάρτας ΑΤΗΕΝΑCard με προφίλ φοιτητή με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ή εναλλακτικά με την επίδειξη ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο ίδρυμα) αλλά και η διαδικασία για την επέκταση φοιτητικού δικαιώματος.